Czym jest emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa jest świadczeniem emerytalnym ustalanym oraz wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to finansowane jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytura pomostowa ustalana jest dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku oraz zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, z wyjątkiem osób, które nabyły prawo do wcześniejszych emerytur przyznawanych na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Emerytura pomostowa ustawa

Ustawodawca w art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określił obowiązek uregulowania emerytur pomostowych, jako odrębnego świadczenia emerytalnego, odrębną ustawą, aniżeli powszechna ustawa emerytalna.

W ten sposób uchwalono ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły

Dodaj komentarz, opinię lub podziel się wiedzą...