Ustawa o emeryturach pomostowych

ustawa o emeryturach pomostowych

Ustawa o emeryturach pomostowych została uchwalona przez ustawodawcę w dniu 19 grudnia 2008 r., a weszła w życie w dniu 1 stycznia 2009 r.

Ustawa o emeryturach pomostowych określa w szczególności:

  1. warunki nabywania i utraty prawa do emerytur i rekompensat przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  2. rodzaje prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze, których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej;
  3. zasady postępowania w sprawach emerytur pomostowych.

Rys historyczny ustawy o emeryturach pomostowych

Aktualna ustawa o emeryturach pomostowych

Aktualną ustawę o emeryturach pomostowych możesz pobrać klikając w ten odnośnik.

Załączniki do artykułu

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Dodaj komentarz, opinię lub podziel się wiedzą...